Ochrana soukromí

ZeusCars.cz

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení vás seznámí se způsobem zpracování, ukládání a využívání údajů, které společnost ZeusCars.cz o svých zákaznících a uživatelích jejích internetových stránek sbírá a schraňuje. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. ZeusCars.cz je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Shromažďování vašich osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů. Vaše údaje shromažďujeme výhradně prostřednictvím vámi vyplněného formuláře na webu a vaším odesláním údajů skrze reklamu na sociální síti Facebook, přičemž odesláním údajů souhlasíte s jejich zpracováním.

Webové stránky provozované ZeusCars.cz mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na web naší společnosti uživatelé přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

Údaje a data jsou uchovávána pouze po dobu nutnou k poskytování služeb společností ZeusCars.cz

Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme maximální úsilí a chráníme vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny odpovídajícími technologiemi a uchováváme je na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přistup pouze vybraní zaměstnanci společnosti ZeusCars.cz zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v obchodu, marketingu a vývoji produktů a služeb. Údaje neposkytujeme třetí straně, ledaže tak stanoví zvláštní právní předpis (např. poskytnutí orgánům v činným trestním řízení na základě příslušného zákona).

Na žádost zákazníka, jež musí být doručena v písemné formě na adresu sídla společnosti ZeusCars.cz, poskytneme bezodkladně informaci o údajích vedených o zákazníkovi. Zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení.